תקנונים

 

‏24 פברואר, 2020

תקנון מבצע יום הבחירות 02/03/20 בסוכנות המורשית אוטופיה מרכז שרות בע"מ  (להלן – "אוטופיה")

תקנון זה הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע המקנה ללקוח הטבה בתקופת המבצע.

התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר למבצע ועצם ההשתתפות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו. 

1. תקופת המבצע

1.1 המבצע יהיה בתוקף בתאריך 02/03/20 בלבד (להלן – "תקופת המבצע").

1.2 אוטופיה רשאית לשנות את תקופת המבצע  ולהאריכה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום הודעה מתאימה על כך.

 

2. הזכאות ליהנות מהטבות המבצע

2.1 לקוח שיבצע הזמנה לטויוטה חדשה בתקופת המבצע וישלם מקדמה, יהא זכאי ליהנות מהטבות המבצע, כמפורט בסעיף 3 להלן, ובתנאי שישלם את מלוא התמורה בגין רכישת הרכב החדש תוך שבוע מהודעה כי הרכב נמצא במלאי היבואן וניתן לשלם מלוא הסכום בגינו.

 

3. תיאור המבצע

3.1 מבצע יוניון מוטורס לחודש מרץ 2020.

3.2 תיאור תנאי מימון- בהתאם לתנאי המימון של TOYOTA EASY WAY

3.3 בתקופת המבצע תינתן הטבה באבזור- מצלמת דרך חד כיוונית מתנה כולל התקנה, לכל הרוכש/ת אחד מדגמי טויוטה.  

3.4 חבילת שרות לטיפולים בטויוטה החדשה - 50% הנחה ברכיב העבודה בשלושת הטיפולים ראשונים עפ"י מפרט היצרן וכרטיס מועדון VIP של אוטופיה לשנתיים ראשונות חינם.

 

 (להלן - "ההטבה/ות")

 

4. המרת הטבה

לקוח הזכאי להטבות המבצע לא יוכל להמיר את ההטבה להנחה כספית.

 

5. מימוש ההטבה

ההטבה ניתנות למימוש באוטופיה בלבד ורק עם מסירת הרכב החדש.

במקרה של אי מימוש ההטבה במועד לא יינתן זיכוי ע"י אוטופיה.

 

6. תנאים כללים

המבצע הינו באחריותה הבלעדית ועל דעתה של אוטופיה בלבד. אין במבצע כדי לחייב את יבואנית הרכב, חב' יוניון מוטורס בע"מ, באיזו מהתחייבויות אוטופיה כלפי הלקוח וללקוח לא תהייה כל טענה, דרישה ותביעה כלפי יוניון מוטורס בכל הקשור והנוגע למבצע. 

בכבוד רב,

אוטופיה מרכז שרות בע"מ

 

 

תאריך:9.19

תקנון מבצע לחודש 9.19 בסוכנות המורשית אוטופיה סוכנות מורשית טויוטה  (להלן – "אוטופיה")

תקנון זה הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע המקנה ללקוח הטבה בתקופת המבצע.

התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר למבצע ועצם ההשתתפות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו. 

1. תקופת המבצע

1.1 המבצע יהיה בתוקף החל מתאריך 15.9.19 ועד תאריך 20.9.19 בלבד (להלן – "תקופת המבצע").

1.2 אוטופיה רשאית לשנות את תקופת המבצע, להאריכה, לקצרה או לבטלה, באופן מוחלט, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום הודעה מתאימה על כך.

2. הזכאות ליהנות מהטבות המבצע

2.1 לקוח שיבצע הזמנה לטויוטה חדשה וישלם מקדמה, יהיה זכאי ליהנות מהטבות המבצע, כמפורט בסעיף 3 להלן, ובתנאי שישלם את מלוא התמורה בגין רכישת הרכב החדש תוך שבוע מהודעה כי הרכב נמצא במלאי היבואן וניתן לשלם מלוא הסכום בגינו.

3. תיאור המבצע

3.1 מבצע יוניון מוטורס לחודש 9.19

3.2 תיאור תנאי מימון- בהתאם לתנאי המימון של TOYOTA EASY WAY

3.3 בתקופת המבצע תינתן הטבה באבזור- מצלמת דרך מתנה כולל התקנה, לכל הרוכש/ת אחד מדגמי טויוטה.  

3.4 חבילת שרות לטיפולים בטויוטה החדשה - 50% הנחה ברכיב העבודה בשלושת הטיפולים ראשונים עפ"י מפרט היצרן וכרטיס מועדון VIP של אוטופיה לשנתיים ראשונות חינם.

3.5 הלקוח יהא זכאי למחיר המרה, (טרייד- אין), לטויוטה שלו במחיר מחירון לוי יצחק עפ"י המחיר הנקוב לחודש ינואר של שנת מסירת הרכב, לרכבים בבעלות פרטית יד ראשונה בלבד, ללא תוספות בגין ק"מ נמוך או חודשי שימוש והכל בכפיפות למצב הרכב, להיסטוריית הטיפולים/תיקונים, וכו'. להלן הדגמים שבמבצע:

ספייס וורסו משנים 2011-2016

יאריס בנזין משנים 2012-2016

אוונסיס משנים 2011-2016

CHR כל השנים

ראב 4 משנים 2012-2016

וורסו משנים 2012-2016

פריוס פלוס משנים 2013-2016

פריוס משנת 2016 ומעלה

 

למען הסר ספק, במידה וכמות הק"מ ו/או תיקוני תאונות בעבר שבוצעו חורגת מהמקובל עפ"י מחירון לוי יצחק, ו/או תיקונים נדרשים שטרם בוצעו, תילקח בחשבון ההפחתה במחיר שיוצע ללקוח בהתאם. 

 

יודגש כי יש למסור את הרכב הנרכש לסוכנות לפני ה20 לספטמבר. במידה והרכב ימסר לאחר התאריך הנ"ל, תופחת הירידה במחירון בחודש העוקב, במידה וקיימת הפחתה, מהמחיר עליו סוכם במקור עם הלקוח. ובאופן הזה יעשה בכל חודש של עיכוב במסירת הרכב לאוטופיה.

 

 (להלן - "ההטבה/ות")

 

4. המרת הטבה

לקוח הזכאי להטבות המבצע לא יוכל להמיר את ההטבה להנחה כספית.

5. מימוש ההטבה

ההטבה ניתנות למימוש באוטופיה בלבד ורק עם מסירת הרכב החדש.

במקרה של אי מימוש ההטבה במועד לא יינתן זיכוי ע"י אוטופיה.

 

6. תנאים כללים

המבצע הינו באחריותה הבלעדית ועל דעתה של אוטופיה בלבד. אין במבצע כדי לחייב את יבואנית הרכב, חב' יוניון מוטורס בע"מ, באיזו מהתחייבויות אוטופיה כלפי הלקוח וללקוח לא תהייה כל טענה, דרישה ותביעה כלפי יוניון מוטורס בכל הקשור והנוגע למבצע. 

 

בכבוד רב,

אוטופיה, סוכנות מורשית טויוטה

 

 

 

 

 

 
מבצעים הזמנת נסיעת התרשמות הזמנת טיפול דרכי יצירת קשר נגישות